Округли сто о превенцији И елиминацији дечјих бракова у Србији

16 април 2022

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су округлом столу на тему превенције И елиминације дечјих бракова у Србији у организацији Невладине организације “Праксис” у петак, 15. Априла 2022. Године у Сали градске управе. Округлом столу присуствовали су Марија Марковић Ставрић, заменица градоначелника Града Смедерева, Невена Марковић из Невладине организације “Праксис”, Дејан Стојковић, председник Савеза невладиних организација “Смедеревски форум”, Ђулијета Сулић, координаторка за ромска питања Града Смедерева, као И представници Црвеног крста Смедерево, Дома здравља Смедерево, Основног суда у Смедереву, Центра за социјални рад И представници медија.

Невена Марковић из Невладине организације “Праксис” рекла је да су пре овог скупа одржани састанци са институцијама, јер је почетни задатак на овом пројекту био да направе анализу стања на терену када је реч о дечјим браковима у Смедереву. У том циљу били су на састанку у Центру за социјални рад са локалним партнерима који имају податке са терена, као И са Патронажном службом Дома здравља И Основном школом “Јован Цвијић”. Извршена је И анализа локалних докумената, односно механизама који постоје на локалном нивоу. Центар за социјални рад у Смедереву је у последњих 5 година евидентирао 18 дечјих бракова. На нивоу свих тужилаштава у Србији у последње три године било је 360 кривичних пријава, а свака трећа кривична пријава је довела до оптужног предлога у овом периоду. Према подацима Основног суда у Смедереву, у периоду од 1. Јануара 2019. До 15. Априла 2022. Године поднето је 11 захтева за давање дозволе за ступање у брак малолетним лицима, при чему је 8 усвојено, 1 одбачен, 1 повучен И 1 је још увек у поступку решавања. Невена Марковић је истакла да је неопходно подићи свест о потреби пријављивања дечјих бракова, јер су састанци са представницима невладиног сектора, образовних И здравствених институција указали да дечјих бракова има, али да се нико не осећа позваним да такве бракове пријави. Додала је да су у овој организацији сачинили програме радионица које ће се радити са мајкама И девојчицама, као И са очевима. Радиће се по 6 радионица на 6 тема као што су родна равноправност, недискриминација, добре И лоше стране традиције, дечја, односно женска права, репродуктивно здравље И осипање из образовања. Радионицама ће бити обухваћено 15 до 20 учесница са жељом да се укључе најбоље полазнице којима ће то много да значи. Ту је И компонента економског оснаживања, где ће се у сарадњи са Националном службом за запошљавање радити мотивационе радионице за полазнице обуке које испуњавају услове да конкуришу за одређене мере Националне службе, а биће обезбеђено И 15 обука за младе у областима којима оне желе да се баве. У оквиру социјалне инклузије девојчица, биће организоване посете друштвеним дешавањима.

Ђулијета Сулић, координаторка за ромска питања у Смедереву указала је на значај стипендирања средњошколаца И истакла да у последње време деца уписују средњу школу, што се односи на девојчице И дечаке. Дејан Стојковић, председник Савеза ромских невладиних организација “Смедеревски форум” рекао је да је образовање најважнија категорија превенције И елиминације малолетничких бракова, као И да у Смедереву постоји Едукативни центар са порталом за информисање ромске популације И другим значајним функцијама. Марија Марковић Ставрић, заменица градоначелника града Смедерева похвалила је озбиљан приступ теми. “Свиђа ми се како озбиљно дискутујемо сви о томе И убеђена сам да ћемо у будућем периоду показати поприличан помак”, казала је Марија Марковић Ставрић.

Округли сто је организован у оквиру пројекта „Превенција и елиминација дечјих бракова у Србији“ који финансирају Амбасада Краљевине Холандије у Србији, Министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (БМЗ) у оквиру Немачке развојне сарадње у Србији ГИЗ, а спроводи Праксис заједно са локалним партнерским организацијама. Циљ пројекта је да допринесе превенцији и елиминацији дечјих бракова и побољшању положаја Ромкиња у ромским насељима у Крушевцу, Крагујевцу, Врању, Суботици, Бачкој Паланци, Смедереву, Новом Саду и Лесковцу.

Дечји бракови представљају грубо кршење права детета, и у Србији погађају углавном ромску популацију, најчешће девојчице. Узроци дечјих бракова су комплексни, али у основи је вишеструка дискриминација девојчица и жена, сиромаштво и недостатак адекватног приступа образовању. Кроз свеобухватан и стратешки приступ на више нивоа, пројекат предвиђа низ активности усмерених, са једне стране, ка локалној ромској заједници у којој се пракса дечјих бракова најчешће јавља, и, са друге стране ка релевантним институцијама и организацијама у циљу јачања сарадње и координације и успостављање локалних тимова који би активно радили на превенцији и елиминацији дечјих бракова у локалним срединама. С.С.

Тренинг за новинаре о етичком извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама

14 април 2022

У оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“ који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтал Фацилитy

за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, Савет Европе је организовао тренинг за представнике/це медија и новинаре/ке у Србији о етичком извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама у понедељак, 11. Априла 2022. Године у хотелу “Зира” у Београду. Тренингу су присуствовали И представници Црвеног крста Смедерево, који се баве информисањем. Мирјана Мајсторовић, национална координаторка пројекта “Превенција борбе против трговине људима у Србији” поздравила је учеснике И представила програм рада. Овај пројекат је подржан од стране Европске уније, а Савет Европе га спроводи у сарадњи са партнерима од 2016. Године. Сада смо у другој фази пројекта, који обухвата различите компоненте када је у питању борба против трговине људима у смислу борбе против радне И сексуалне експлоатације, информисања јавности о овом проблему. Јелена Хрњак, новинарка и активисткиња Невладине организације „Атина“ говорила је о проактивној улози новинара у разумевању контекста трговине људима, односно, шта значи овај феномен, зашто се догађа, ко су починиоци, а ко жртве, какви су главни трендови и статистике, о учешћу новинара у процесу идентификације жртава, упућивању помоћи, судским поступцима и друго. Она је говорила и о комуникацији са жртвама трговине људима, адекватној терминологији коју треба употребљавати када се извештава о трговини људима, како избећи најчешће грешке у извештавању о трговини људима, а кроз интерактиван групни рад извршена је реконструкција стереотипа и предрасуда. Јелена Стојановић, заменица Заштитника грађана говорила је о улози Заштитника грађана као националног известиоца за праћење спровођења националних политика у области борбе против трговине људима и сарадњи са медијима. Мадис Ваинома из Међународног центра за развој миграционих политика говорио је о Смерницама и уређивачким стратегијама за медије у борби против трговине људима. На самом крају новинари су информисани на који начин могу да се пријаве на позив који ће Савет Европе расписати у другој половини априла за предлоге пројеката за микро грантове, који је намењен новинарима за етичко извештавање о трговини људима заснованом на чињеницама. Из богатог материјала издвојили смо само неке делове о извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама. С.С.

Медији као незаобилазан део превенције и заштите жртава трговине људима

Представници/е медија имају важну улогу у превенцији и заштити жртава трговине људима и њен су незаобилазни део. У пракси памтимо случајеве када су медији били ти који су помогли откривање ситуација/случајева трговине људима али и када су спречили да особа/е постану жртве овог кривичног дела. Међутим, видљив је тренд у медијима, да се о самој ситуацији трговине људима, починиоцима као и жртвама не извештава објективно, већ на сензационалистички начин. Медији имају повећану одговорност да ширењем свести грађана о овом проблему у исто време не доведу у опасност особу која је имала искуство трговине људима и угрозе њену безбедност, ставе додатну стигму на њу и учине је још рањивијом.

Извештавање о феномену трговине људима које се своди искључиво на извештавање о појединачним случајевима и то уз нужно учешће саме жртве је неадекватно. Треба имати на уму да област трговине људима обухвата и активности превенције (утицај на узроке, као што су: сиромаштво, вишеструка маргинализација итд.), свеобухватне интеграције жртава и кривично-правног прогона починилаца кривичног дела, те да се извештавањем о овим аспектима постиже циљни резултат-подизање друштвене свести о значају феномена, те пружања солидарне подршке особама које су у нашем друштву вишеструко маргинализоване. Осим тога, разговори са жртвама често доводе до секундарне виктимизације и отежавају рад на програмима помоћи и подршке, а могу довести и до ревиктимизације жртве. Требало би избегавати уобичајна, стереотипна објашњења за трговину људима и свођења исте искључиво на сексуалну експлоатацију, те коришћење флоскула “свима може да се деси”, с обзиром на то да су узроци трговине најчешће већ постојећа маргинализација, дискриминација, насиље, сиромаштво и слично.

Како (не)треба извештавати о трговини људима

За понашање трговца људима не постоји оправдање и искључива одговорност лежи у особи која је починила ово кривично дело. Извештавати о томе на начин да је “жртва сама допринела или изазвала трговца људима” погрешан и оправдава поступке починитеља. Такође, глорификације самог починиоца као и сакривање његовог идентитета а потенцирање на откривању идентитета жртве не требају бити предмет извештавања о овом проблему. Чување идентитета жртве трговине људима окосница је бављења овом тематиком и из тога разлога није довољно да се приликом извештавања о томе шта се догодило у ситуацији трговине, само изоставе име и презиме особе која је жртва овог кривичног дела а да се оставе све друге појединости које такође могу лако довести до откривања идентитета те особе (узраст, локална заједница у којој се догодила експлоатација, где је кренула када је врбована, од кога је врбована и слично). Подсећамо, објављивање идентитета детета жртве забрањено је законом.

За подизање свести грађанства о проблему трговине људима врло је важна употреба одговарајућих термина и са тим у вези јако је важно знати да поједини термини (попут оног “бело робље”, „дечија проституција“) јесу сексистички, погрешни и неприхватљиви када говоримо о превенцији овог проблема у 21. веку. Употреба погрешне терминологије онемогућава постизање ефекта промене односа друштва према насиљу, што би требало да буде наш циљ. Узимајући у обзир различите облике експлоатације које наш закон познаје, трговина људима (посебно децом) ради “склапања брака је кривично дело” и не сме бити тумачено у светлу претпостављене традиције одређене групе становника. Образлагање кривичног дела “традицијом” и “обичајним правом” додатно поспешује предрасуде према неким групама становништва и отежава адекватно реаговање система превенције, заштите и кривичног гоњења. Трговина људима је кажњива законом због чега је нужно истаћи казне које су за дело трговине људима изречене, односно запрећене. Такође, важно је и преиспитивати рад службених органа и њихову одговорност у овој области, а тиме вршити притисак на институције и организације у циљу успостављања ефикасног и делотворног система превенције трговине људима и заштите жртава.

Трговина људима је проблем свих нас и тиче се свих нас. С тим у вези, улога медија је кључна у разбијању предрасуда да је она проблем самих жртава као и да је насиље приватна ствар.

МЕХАНИЗМИ ДРУШТВЕНОГ ИСКЉУЧИВАЊА ПРИПАДНИКА И ПРИПАДНИЦА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ И ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

ЕТИКЕТИРАЊЕ - посматрање особе искључиво кроз једну категорију коју јој намећемо (на пример, називати особу која је жртва трговине људима проблематичном; или проститутком; или лоповом;  и сл.)

 • СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА – избегавање/ограничавање контакта са особом и/или групом (на пример, противљење породице и пријатеља забављању младића са девојком која је била жртва трговине људима ради сексуалне експлоатације)
 • ДИСКРИМИНАЦИЈА - угрожавање права одређене особе или групе људи (на пример, избегавање послодавца да запосли особу која је била жртва трговине људима)
 • МЕХАНИЗАМ ОКРИВИ ОКРИВЉЕНОГ - разлог насиља се смешта у саму особу и/или групу која је њему изложена (на пример, став да је девојка постала жртвом трговине због тога што је желела да на лак начин заради новац и нема морала, те уколико доживи насиље у тим односима - сама је за то крива, то је и заслужила
 • САМООСТВАРУЈУЋА ПРОРОЧАНСТВА - дуготрајно друштвено насиље доводи до тога да особа / група својим понашањем потврди негативна очекивања средине (на пример, дете се при повратку у породицу након изласка из ситуације трговине, константно среће са етикетирањем и одбацивањем чланова - пребацују јој да је проблематична, да је проститутка, склањају своје ствари од њених да их „не зарази“, и сл. Након неког времена, дете одлази од куће, и поново улази у ланац трговине. Породица тада само потврди своје виђење детета као проблематичног, не видећи емотивно насиље којем је у породици било изложено као разлог бежања од куће и даљих избора детета
 • ИНТЕРНАЛИЗОВАНА ОПРЕСИЈА - процес у којем особа/група која је дуго изложена различитим облицима друштвеног насиља, почиње себе да види на исти начин на који је види особа/група која врши насиље (на пример, правдање од стране жртви насиља које се над њима дешава)

 

 • Photo 1, media training 11 April 2022
 • Photo 2, media training, 11 April 2022

Црвеном крсту Смедерево захвалница Савеза ромских НВО „Смедеревски форум“

09 април 2022

Председник и секретар Црвеног крста Смедерево, мр Слободан Станковић и Томислав Живановић, присуствовали су округлом столу поводом Међународног дана Рома у петак, 8. Априла 2022. Године у пленумској Сали градске управе. Међународни дан Рома, 8. Април је дан прославе ромске културе и подизања свести о проблемима са којима се Роми суочавају. После химне Рома “Ђелем, ђелем”, Јован Беч, градоначелник Смедерева честитао је Међународни дан Рома, 8. април припадницима ромске популације, који се обележава у нашој земљи и широм планете у циљу зближавања свих нас. “Важно је напоменути да је овај датум, али и сваки други у години, прилика да се упознамо са вашим проблемима, саслушамо вас, а потом и сагледамо како можемо помоћи у оквиру својих надлежности и могућности. Град Смедерево почев од 2007. Године се активно залаже за инклузију рома. Међу првим градовима у Србији је ангажовао координатора за ромска питања. Од 2009. Године до данас, систематски приступ социјалној инклузији рома кроз имплементацију локалних акционих планова и осталих механизама за инклузију Рома. Најновији акциони план обухвата период од 2022. До 2024. Године. За имплементацију истог издвојена су средства од 3.640.000 динара за 2022. Годину. У оквиру акционог плана, Град је доделио 44 стипендије за школску 2021-2022. Годину.

Желим да истакнем да Град Смедерево реализује пројекат атмосферске и вакумске канализације у насељу “Мали кривак”, а вредност ове инвестиције је преко 128 милиона динара. Поред тога, морам да истакнем да је урађена и пројектно-техничка документација за изградњу нове водоводне мреже. Вредност овог пројекта је преко 500.000 евра и ради се у сарадњи са Министарством саобраћаја и инфраструктуре. Надамо се да ће све проћи онако како треба и да ћемо у децембру конкурисати код фондова, па ћемо тада и знати све детаље.

Град ће наставити И у будућности да пружа максималну подршку Ромима И морам посебно да нагласим да су увек добро дошли у градску кућу”, рекао је Јован Беч, градоначелник Смедерева.

Славиша Стошић, председник локалног Савета за побољшање положаја рома честитао је Међународни дан Рома И истакао да град Смедерево пружа јасну поруку да подржава Локални акциони план за побољшање положаја Рома кроз све програмске активности које су предвиђене овим планом.

“Оно што представља моју посебну импресију И посебну част јестед а Савет за побољшање положаја Рома има континуитет у свом раду И да је један од савета за пример, рекао бих чак И на нивоу Србије, са аспекта И континуитета И планирања свих планских докумената као што је И Локални акциони план за побољшање положаја Рома И Ромкиња за период 2022-24. Година И у целом континуитету овај важан стратешки документ на нивоу локалне заједнице се имплементира, спроводи И велика подршка се пружа И испред градоначелника града Смедерева, испред буџета града за реализацију свих планских активности. Подсетићу да на територији Града Смедерева има према незваничним подацима преко 7 И по хиљада представника ромске популације и да су се око 2.800 лица из ромске популације изјаснили као Роми. Наравно, то је демократско право сваког појединца, али је чињеница да кроз време тај број поприма све већу димензију И да из године у годину расте.

Оно што смо као Савет реализовали у предходном периоду јесу велика лепеза активности. Навешћу само неколико. Већ дужи низ година уназад, као важну приоритетну активност, где су мерљиви учинци, јесте стипендирање средњошколских ученика ромске националности. Тиме се у практичном смислу ствара изванредна шанса да и деца ромске популације могу да настављају не само средњошколски, већ и високошколски ниво образовања. Стручне службе градске управе прате све параметре и ми смо на нивоу Савета информисани о свим кретањима, што значи да сваки динар који је издвојен из буџета града има своје ефекте и мерљиве учинке. Поредтога, једна од наредних програмских активности јесу И стипендије за студенте ромске националности. Много су важне активности које се реализују као едукативне радионице, инфо-сесије за ромске родитеље, финансирање програмских активности у области културе и друго”, рекао је између осталог Славиша Стошић.

Дејан Стојковић, председник Савеза ромских организација “Смедеревски форум” рекао је да је локална самоуправа препознавала проблем код припадника ромске заједнице. Јасно је свима да се Роми мање образују И мање школују него други. Ми овде у граду Смедереву добро сарађујемо И за сада доносимо добре одлуке.

Сви знамо за такав сyстем живота да постоје ромска насеља, територије где живе Роми, што по мени није баш нешто што је добро. Боље би било када би то била шира инклузија. У Смедереву имамо једну од највећих ромских мала “Мали кривак” који има по наших проценама између 4 и 4 и по хиљаде становника. Можемо да се похвалимо да је град учествовао у финансирању вакумске канализације. Када се следеће године 8. Априла видимо желим да опет имамо радосну вест да се изгради или да се уђе у процедуру изградње водовода у “Малом криваку” који је преко потребан свим грађанима Малог Кривака”, рекао је између осталог Дејан Стојковић, који је затим уручио захвалнице организацијама и удружењима које су највише допринеле инклузији Рома. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево примио је захвалницу намењену овој организацији. Захвалнице су добили И Предшколска установа “Наша радост”, Основне школе “Јован Јовановић Змај”, “Димитрије давидовић” и “Др Јован Цвијић”, Центар за социјални рад у Смедереву, Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево и Град Смедерево.

Савет ромских невладиних организација “Смедеревски форум” расписао је конкурс за најбољи ликовни рад на тему “Роми кроз време” за ученике основних школа “Др Јован Цвијић”, “Јован Јовановић Змај” и “Димитрије Давидовић”. Комисија у саставу наставника ликовног образовања из ове три школе за најбољи ликовни рад изабрала је рад ученице Катарине Павловић из Основне школе “Димитрије Давидовић”, која је као награду освојила таблет рачунар.

Активисткиња Форума, Ана Васић, представила је резултате реализованих пројеката И пројеката чија је реализација у току. “Роминг пројект” бавио се инклузијом младих Рома на тржишту рада и заједници Града Смедерева. Вредност пројекта била је 68.000 евра, а пројекат је трајао 18 месеци. Општи циљ пројекта био је унапређење социјалног И економског статуса младих Рома у Граду Смедереву, а специфични циљ био је јачање капацитета за самозапошљавање и унапређивање инклузије ромске омладине у Граду Смедереву. Адаптиран је и опремљен простор Едукативног центра “Роминг”, где су се одржавале обуке графичког И wеб дизајна, основе програмирања, новинарска обука, маркетинг и друштвене мреже И видео продукција. Обуку је завршило 20 полазника. У оквиру обуке за дигиталне медије одржане су обуке новинарства, маркетинга И друштвених мрежа, видео продукције. Циљ обуке за предузетништво је био да уведе младе људе да могу сами да покрену неки сопствени бизнис. Циљ обуке за оснаживање, за укључивање у тржиште рада и покретање сопственог бизниса био је јачање самопоуздања код корисника. Урађена је Роминг апликација и покренута Фејсбук страница, а покренут је И Роминг портал, где су полазници новинарства могли да постављају своје радове.

Пројекат Иницијативе ромске заједнице “Ромактет” финансирао је Савет Европе. У оквиру овог пројекта очишћена је дивља депонија у Вранову, додељено је 20 таблет рачунара И подељено 1.000 маски људима ромске националности.

Пројекат “Превенција И елиминација дечијих бракова у Србији” спроводи невладина организација “Праксис” заједно са локалним партнерским организацијама. Циљ пројекта је да допринесе превенцији и елиминацији дечијих бракова, као И побољшању положаја Ромкиња у ромским насељима у Крушевцу, Крагујевцу, Врању, Суботици, Бачкој Паланци, Смедереву, Новом саду И Лесковцу. Предвиђено је оснивање локалних тимова, идентификација заинтересованих страна, организација и извођење округлих столова, друштвено-едукативне радионице за девојчице у ризику од раног брака и њихове родитеље И економско оснаживање. Обука и курсеви предвиђени су за 15 полазника. С.С.

 • 11
 • 2
 • 3
 • 5

8.април Светски дан Рома!

07 април 2022

Црвени крст Смедерево свим припадницима ромске националности честита Светски дан Рома!

7. април Светски дан здравља!

07 април 2022

Ове године, под слоганом "Наша планета, наше здравље", подсетимо се да су нам преко потребни чист ваздух, , здрава храна и чиста вода!
Штедимо воду, њене количине на Земљи су ограничене!
Рециклирајмо!
Мање користимо возила, шетајмо!

Едукација ученика Медицинско-фармацеутске школе "Света Петка" Смедерево од стране волонтера Црвеног крста Смедерево, Ксеније Поповић.

 • 277791172_2190667904443207_1727618404896012664_n
 • 277801794_2190667727776558_2745211376321070340_n
 • 277804939_2190667731109891_7648655828793002408_n
 • 277811864_2190668007776530_5616027405995476719_n
 • 278042621_2190667997776531_68754687172301509_n
 • 278059674_2190667917776539_1506888230617332718_n
 • 278077492_2190668101109854_916739757212958158_n
 • 278083481_2190667937776537_2387152762071489319_n
 • 278100295_2190668017776529_6169998408176069070_n

Уручене дипломе полазницима обуке “Живот у твојим рукама”

02 април 2022

У просторијама Црвеног крста Смедерево су у петак, 1. Априла 2022. Године уручене дипломе полазницима обуке Црвеног крста Србије о мерама оживљавања И употреби аутоматског спољашњег дефибрилатора, која је одржана 7. Марта у Сали Основне школе “Димитрије Давидовић” у Смедереву. Том приликом, обуку је завршило 12 полазника. Ово свечаности присуствовали су Саша Бранежац, члан Градског већа, задужен за спорт, Раде Савић, светски рекордер у дизању тегова И промотер акције И полазници.

Саша Бранежац, члан Градског већа, задужен за спорт, рекао је да је ово изузетно пријатан И важан чин, јер ми данас добивамо 12 обучених људи за указивање прве помоћи. Тих 12 људи сви су спортски радници, тренери. Они на дневном нивоу раде са више стотина деце И сама та чињеница говори колико је важно да ти људи буду обучени. “Лакше је живети са тим када знате да је неко стручан поред вас у тим ситуацијама”, рекао је Саша Бранежац И захвалио свим учесницима, Црвеном крсту Србије И Смедерева, Радету Савићу И свим учесницима. “Мислим да смо сви урадили мали напор који може да донесе опште добро за наше друштво”, рекао је он.

Александар Стојковић из Фудбалског клуба Смедерево, један од полазника обуке рекао је између осталог: “Чим сам добио позив И чуо да се одржава овакав курс овде, без икаквог размишљања сам се одазвао да научим нешто И да стекнем искуство које ће нам много користити да у оном чиме се бавим могу у том тренутку када се деси то да могу да искористим то своје знање И искуство. Сведоци смо да се у последње време све чешће дешава да долази до застоја срчаног мишића. Јако је битно да у том моменту када се деси, то се ретко дешава, да будемо стручни И да дамо адекватну помоћ. Што се тиче Фудбалског клуба Смедерево, радимо са доста деце И са професионалцима у првом тиму И осећам потребу да знам то, да будем обучен како бих сутра могао неком да помогнем на терену. Другачије је када радиш неку обуку И неки курс, а другачије када се то деси на самом терену или било где. То је нешто што ми не можемо да предвидимо. На том курсу скренули су нам пажњу да морамо бити смирени у том моменту. Ми смо ти који морамо бити смирени И донети праве одлуке онима којима се то деси”, рекао је александар Стојковић.

Раде Савић, промотер акције “Живот у твојим рукама” И светски рекордер у дизању тегова, сматра да је најбитнија порука ове кампање да можемо да смањимо смртност људи које задеси срчани застој у ванболничким условима. “Мислим да смо успели у томе. Поента овог свега је да кажемо да 7 од 10 случајева које задеси срчани застој су ван болнице у свакодневном животу – код куће, у теретани, у приватном животу. Моја основна порука је да је ово јако битно И да сада имамо 12 људи који су стручно оспособљени за коришћење аутоматских спољашњих дефибрилатора. Сви родитељи треба да знају да сада 12 људи, који се баве разним спортовима, су оспособљени И они своју децу могу мирно И безбедно да одведу. Тренери могу да пренесу малишанима како се то ради да они у свакодневном животу некоме помогну. Мање од 20 одсто људи, који се затекну поред лица које задеси срчани застој, се осмели да укаже помоћ. Када би се тај број људи повећао, а једино овом кампањом можемо да повећамо тај број људи, онда бисмо успели да смањимо смртност људи. Могу да се захвалим И Црвеном крсту Смедерево који ме је препоручио да будем промотивно лице Црвеном крсту Србије, Олимпијском комитету, Министарству здравља И градској управи. Сви смо наступили са пуно љубави И мислим да смо тим који побеђује”, рекао је Раде Савић.

Кампања Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“ одвија се у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије, под покровитељством Министарства здравља Републике Србије.

Промотери кампање су наши најпознатији спортисти: Асмир Колашинац, Милош Теодосић, Зорана Аруновић, Бобан Марјановић и други. С.С.

У марту прикупљено 450 јединица крви

31 март 2022

Црвени крст Смедерево је у марту реализовао 7 акција добровољног давалаштва крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије. Четири редовне акције одржане су у Центру за културу Смедерево сваког понедељка од 9 до 15 часова. Након двогодишње паузе због пандемијске ситуације у Републици Србији, овог месеца одржане су и 3 акције у средњим школама – Гимназији Смедерево, Техничкој школи и Економско-трговинској школи. У свим акцијама прикупљено је 450 јединица крви, сазнали смо од Маје Јовановске, стручног сарадника Црвеног крста Смедерево за програмске активности.

Црвени крст Смедерево захваљује добровољним даваоцима крви, волонтерима и свима који су учествовали у организацији ових акција и позива грађане да и убудуће учествују у акцијама добровољног давања крви.

Редовна седница Скупштине у центру пажње

31 март 2022

Седница Управног одбора Црвеног крста Смедерево одржана је у среду, 30. Марта 2022. Године у просторијама Градске организације пензионера Смедерево у присуству Драгана Станића, члана Градског већа, задуженог за социјалну политику, мр Радмила Грујића, председника Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, Томислава Живановића, секретара и Ивана Живановића, стручног сарадника ове хуманитарне организације. На овој седници усвојена је одлука о сазивању редовне седнице Скупштине Црвеног крста Смедерево. Члановима Скупштине биће достављена Одлука Скупштине Црвеног крста Србије од 15. Децембра 2021. Године о расписивању избора у организацијама Црвеног крста Србије за период 2022-2026. Године, као и предлог одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево за исти мандатни период, план изборних активности у Црвеном крсту Смедерево и одлука о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Смедерево за мандатни период 2022-2026. Године. Редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Смедерево биће одржана до краја априла 2022. Године. Управни одбор Црвеног крста Смедерево разматрао је и друга питања из своје надлежности. С.С.

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали редовној седници Скупштине Црвеног крста Ковин

12 март 2022

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су у четвртак, 10. Марта 2022. Године 5. Редовној седници Скупштине Црвеног крста Ковин, која је одржана у великој Сали ове хуманитарне организације. Том приликом размотрени су и усвојени извештаји о раду Црвеног крста Ковин за 2021. Годину, о пружању услуге неге и помоћи у кући, о интерној евалуацији квалитета пружених услуга од стране лиценцираних пружалаца услуга и обуци и дообуци за геронто домаћице са извештајем Надзорног одбора, као и програм и план рада Црвеног крста Ковин за ову годину са финансијским планом. Усвојени су и предлог одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Ковин за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности и критеријуми за избор чланова Скупштине Црвеног крста Ковин.

Прим. Др Свето Вукадиновић, председник Црвеног крста Ковин поздравио је чланове Скупштине, сараднике, волонтере, госте из Смедерева, запослене и пријатеље ове хуманитарне организације.

Велинка Фара, секретар Црвеног крста Ковин рекла је да је пандемија, изазвана корона вирусом, обележила и 2021. Годину. Према њеним речима, организација Црвеног крста има велико искуство у одговору на несреће како из времена избеглиштва, тако и из времена када су се дешавале елементарне непогоде. Ипак, почетак пандемије Ковида 19 био је непознаница и изазов за све. Све планом утврђене активности су реализоване у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и уз поштовање свих прописаних мера. У 2021. Години Црвени крст Ковин је успешно реализовао поверена јавна овлашћења Црвеном крсту од стране државе, показао јединство, организованост, одговорност и спремност да правовремено и адекватно реагује на организован начин у најтежим ситуацијама и помогне угроженом становништву, поштовао усвојене процедуре рада, деловао као независна, хуманитарна и добровољна организација, која има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, окупљао, оспособљавао и укључивао у рад волонтере Црвеног крста у свим областима деловања организације и доказао своју улогу и значај у друштву. Црвени крст Ковин реализује програме груписане у 10 основних области рада Црвеног крста у Србији. Задатак Црвеног крста у области добровољног давалаштва крви је јавно овлашћење поверено законом од стране државе. Све своје активности у овој области Црвени крст Ковин је реализовао са циљем да за грађане општине Ковин увек има довољно крви у здравственим установама у којима се они лече, односно да крв чека пацијента, а не пацијент крв. Црвени крст Ковин је организовао и реализовао 23 акције добровољног давања крви у оквиру којих је прикупљено 428 јединица крви. У припреми и реализацији ових акција учествовало је 49 волонтера, који су одвојили својих 1.625 волонтерских сати. Акције добровољног давања крви у Ковину реализују едуковани млади волонтери уз координацију стручног сарадника и Комисије за добровољно давалаштво крви, а у осталим насељеним местима старији волонтери. Грађани општине Ковин су у 2021. Години укупно донирали 763 јединице крви или 2,26 одсто. Прошле године је 70 особа први пут дало крв и за то су добили своје прво признање. Признања Црвеног крста Србије вишеструким даваоцима крви са територије Општине Ковин су уручена 5. Децембра прошле године на свечаности уприличеној у згради Црвеног крста Ковин. Укупно је уручено 89 признања, од тога 2 признања за 75 давања, 7 признања за 50, 10 признања за 35 давања, 18 признања за 20 давања, 19 признања за 10 давања и 33 признања за 5 давања. У области здравствено-превентивне делатности основни циљ Црвеног крста Ковин је подизање свести грађана о важности примене здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе – младе, старије и социјално угрожене особе. Обележени су на адекватан начин сви важнији датуми дефинисани календаром Црвеног крста Србије. У здравствено-превентивној делатности и промоцији здравих стилова живота циљна група су били сви грађани општине Ковин. Током 2021. Године реализовано је 51 предавање, чиме је обухваћено 758 лица, подељено је преко 3 и по хиљаде лифлета, брошура и другог промотивног материјала, а на различите начине је информисано преко 10.000 грађана. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног крста. Ова активност се са посебном пажњом негује у Црвеном крсту Ковин. Током прошле године реализовано је 18 обука из прве помоћи за различите популационе категорије и њима је обухваћено 160 полазника. Одржано је и 17 једночасовних предавања којима је обухваћено 116 ученика основних школа. Екипе Црвеног крста Ковин из прве помоћи учествовале су на различитим такмичењима и јавним манифестацијама.

Црвени крст Ковин хуманитарним радом и организованим деловањем доприноси изградњи хуманог друштва кроз пружање помоћи и подршке најрањивијим групама. У оквиру програма народних кухиња Црвеног крста у Ковину у прошлој години припремљено је и дистрибуирано 106.920 куваних оброка. Поред тога, у случајевима прекидања топлог оброка (празници, ремонт и слично) подељено је 22.880 ланч пакета. Овим програмом обухваћено је и 160 породица, односно 440 лица. По топли оброк корисници долазе у Црвени крст, а корисницима услуге помоћи и неге у кући и тешко покретним и непокретним корисницима оброк се доставља на 27 кућних адреса за 37 корисника. Корисницима народне кухиње се поводом обележавања важнијих датума по календару Црвеног крста дели појачан оброк – воће, переце и друго. Кроз намирнице које обезбеђује Влада Републике Србије кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије, Црвени крст Ковин је за припрему ових оброка добио намирнице у вредности од око 3 милиона динара. Црвени крст Ковин је у току 2021. Године кроз разне врсте пакета хуманитарне помоћи од различитих донатора за различите циљне групе добио и дистрибуирао крајњим корисницима 2.025 пакета хране, хигијене и брашна тешких 35.140 килограма укупне вредности од 2.934.943 динара, којима је обухваћено 5.540 особа у оквиру 1.956 породица. Подељена су и 292 пакетића поводом новогодишњих и божићних празника. Црвени крст Ковин је уручио 9 пакета за новорођене бебе у „Недељи Црвеног крста“ од 8. До 15. Маја. Ови пакетићи обезбеђени су од стране Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине. Поред ових пакета, Црвени крст Ковин је у сарадњи са „Вестом“ као донатором, уз слоган „Славимо живот“ поделио 72 пакета. У Црвеном крсту Ковин се свакодневно прикупља половна одећа и обућа. Због заштите од Ковида, било је периода када се роба није примала.

Црвени крст Ковин је учествовао на различитим манифестацијама на којима су излагани радови и сувенири које су урадиле креативне чланице Клуба за старије. Програмом бриге о старијима у 2021. Години је обухваћена 161 особа, а услугом помоћи и неге у кући обухваћено је 86 корисника. Програмом бриге о старијима Црвени крст Ковин користи широке могућности за деловање. Разноврсне активности које Црвени крст Ковин користи су здравствено-превентивне активности, набавка основних животних намирница, лекова и плаћање рачуна, хитна социјална подршка, клубске активности и групе самопомоћи.Помоћ и нега у кући је ванинституционални облик заштите старих и инвалидних лица, организован на локалном нивоу као право, које по Закону о социјалној заштити организује и финансира локална самоуправа. Сврха помоћи и неге у кући за старије и одрасле је подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима како би се одржао квалитет живота и спречио смештај у институције. Услуга је у току 2021. Године пружана у свим насељеним местима, осим у Делиблату. У 2021. Години ангажовано је 9 геронто домаћица, као и замена за време коришћења годишњих одмора и отсуства, а услугом је обухваћено 86 корисника. У време пандемије услуга је пружана уз максималну примену прописаних епидемиолошких мера како би се очувало здравље свих корисника и задовољиле њихове животне потребе. Најстарији суграђани имају поверење у ову организацију И геронто домаћице које им улазе у кућу сваког дана. Ово је И писмено документовано кроз анкете о задовољству самих корисника И у извештају о интерној евалуацији. Клуб за старије Црвеног крста Ковин постоји од 2002. Године. Тренутно броји 32 члана, који су се окупљали сваког четвртка као И обично, а успостављен је И телефонски круг за оне чланове који нису могли да дођу у клуб. Старије особе су осетљива група И како не би дошло до њиховог социјалног искључивања ради се на њиховом оснаживању, партиципацији И укључености у свим сферама живота.

Млади волонтери су у Црвеном крсту подељени у две групе – подмладак И омладина. У Црвеном крсту Ковин евидентирана је 221 особа подмлатка И омладине, а у току године почело је да волонтира још 72 младе особе. Они су у Црвеном крсту Ковин организовани као Актив младих Црвеног крста са две компоненте - Омладинска теренска јединица Црвеног крста Ковин “Дуга И Клуб за младе Црвеног крста Ковин. Циљ Црвеног крста Ковин је ангажовање што већег броја младих у креирању И реализацији програмских активности Црвеног крста. Окупљају се у Клубу младих Црвеног крста сваке суботе, а по потреби И чешће. Програм промоције хуманих вредности кроз теме које обрађује – толеранција, ненасилна комуникација, лични И културни идентитет И поштовање различитости, превенција дискриминације И стигматизације, родна равноправност, дечија права И превенција насиља у електронским медијима – има за циљ да промовише борбу против насиља међу децом И младима, односно уважавање културолошких И етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења. Црвени крст Ковин се И ове године укључио у креирање представа из области промоције хуманих вредности за учешће на фестивалу Црвеног крста Србије.

Црвени крст Србије је од 25. До 27. Маја прошле године реализовао обуку за предаваче у циљу унапређења рада са волонтерима. Ову обуку је завршило два искусна волонтера И два запослена Црвеног крста Ковин. Након ове обуке, реализована је локална обука од 21. До 22. Јуна прошле године И у оквиру летње школе у току јула у Мраморку, при чему је 23 волонтера Црвеног крста Ковин завршило ову обуку.

Црвени крст Ковин има формирану И обучену вишенаменску јединицу за деловање у несрећама, која броји 18 чланова И Комисију за деловање у несрећама. У националном тиму за деловање у несрећама налазе се четири волонтера Црвеног крста Ковин. У току 2021. Године секретар Црвеног крста Ковин је као члан Општинског штаба за ванредне ситуације учествовао у 5 седница Штаба, а са осталим партнерима је реализовао 14 састанака. Извршено је мапирањепотенцијалних корисника према могућим опасностима И несрећама, при чему су обухваћена сва насељена места на територији Општине Ковин. У оквиру завршетка програма помоћи породицама погођеним последицама пандемије Ковид-19, којим је обухваћено 60 породица, Црвени крст је извршио поделу пакета хране. Црвени крст Ковин је организовао више обука И вежби.

Циљеви програма борбе против трговине људима су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних И стварних жртава трговине људима. Акценат је стављен на децу И младе, укључујући посебно рањиве групе кроз превентивну делатност. У 2021. Години дифузију је кроз 123 различитих видова предавања прошло преко 1.170 особа – запослени, волонтери, ученици, студенти, старије особе И други.

Црвени крст Ковин чине 28 основних облика организовања. Од тога, 12 основних организација, 13 подружница И 3 актива. Број чланова Црвеног крста Ковин у 2021. Години је био: Младих до 30 година 221 са уплаћеном чланарином од 10.600 динара И 187 чланова преко 31 године са укупно плаћеном чланарином 18.700 динара. Обележен је И 6. Фебруар, дан оснивања црвеног крста Србије И 15. Фебруар, дан оснивања Црвеног крста Ковин. Прошле године је обележено 140 година од оснивања Црвеног крста Ковин.

У остваривању својих циљева И задатака Црвени крст Ковин је успешно сарађивао са локалном самоуправом, месним заједницама, школама, предшколском установом, Центром за социјални рад, Домом здравља, Спортским савезом Општине Ковин, Установом за спорт, Туристичком организацијом, Центром за културу, Добровољним ватрогасним друштвима, Општинским ватрогасним савезом, Удружењем спортиста “Фамилија”, удружењима грађана И институцијама са којима Црвени крст годинама традиционално сарађује. Рад Црвеног крста Ковин је транспарентан И видљив. Јавност је информисана путем медија, јавних средстава информисања, електронских медија, друштвених мрежа о реализацији свих активности које Црвени крст Ковин реализује. Рад Црвеног крста Ковин је медијски пропраћен од стране Радио БУС-а током целе године, а грађани су о активностима организације могли да се информишу И на сајту Црвеног крста Ковин И Општине Ковин, као И на Фејсбук страници И путем Инстаграма. У току 2021. Године путем електронских медија била је 121 објава са укупно 725 минута радија И 82 минута телевизије. Црвени крст Ковин је током 2021. Године своје активности приказао И израдом кварталног билтена. Током прошле године издато је четири броја Билтена, рекла је између осталог Велинка Фара, секретар Црвеног крста Ковин.

Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево поздравио је присутне И пожелео им успешан И плодоносан рад. Рекао је да је импресиониран развијеним И успешним активностима Црвеног крста Ковин у свим областима рада И овој организацији пожелео успешан рад И у будућем периоду са жељом да сарадња ове две хуманитарне организације И даље буде настављена. Рекао је да Црвени крст Смедерево, као део Црвеног крста Србије, реализује значајне активности, од којих је издвојио дијамантску плакету за добровољно давалаштво крви, сајт Црвеног крста Смедерево, Електронски билтен Црвеног крста Смедерево, успешну сарадњу са локалном самоуправом и медијима. С.С.

Претрага вести