Усвојена Одлука о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево

30 април 2022

Са редовне годишње седнице Скупштине Црвеног крста Смедерево

На редовној годишњој седници Скупштине Црвеног крста Смедерево, која је одржана у четвртак, 28. Априла 2022. Године размотрени су и усвојени: извештај о раду Црвеног крста Смедерево у 2021. Години и извештај о реализацији финансијског плана за 2021. Годину са коментаром Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, као и план и програм рада Организације за 2022. Годину, финансијски план и календар најзначајнијих активности у овој години. На истој седници, размотрен је и усвојен предлог Одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности и предлог Одлуке о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Смедерево за већ наведени мандатни период. Чланови Скупштине усвојили су иницијативу да Томислав Живановић буде изабран за почасног председника Црвеног крста Смедерево, имајући у виду његов рад и допринос развоју програмских активности организације. Пре почетка седнице, одата је пошта преминулим члановима, активистима и сарадницима између две седнице Скупштине Црвеног крста Смедерево.

Овој седници присуствовали су Марија Марковић Ставрић, заменик градоначелника Града Смедерева, мр Радмило Грујућ, председник Надзорног одбора Црвеног крста Смедерево, Лана Ђурашковић, председник теренске јединице Црвеног крста Смедерево „Др Владан Ђорђевић“, представници медија и други. Записник је водио Иван Живановић, стручни сарадник Црвеног крста Смедерево за правна питања, а за овераче записника су изабрани Мирослав Стевановић и Дејан Перовић, чланови Скупштине.

Говорећи о материјалима извештајног и програмског карактера, Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево рекао је да је 2021. Била изузетно тешка година у финансијском погледу, да је Црвени крст Смедерево током прошле године радио у врло тешким условима, имајући у виду пандемију која нас је задесила, али је спроводио све програмске активности. Рекао је и да су донације драстично смањене, као и да су активности Црвеног крста остале исте, а неке су се и повећале. Прошле године значајна улагања и бројне активности биле су у Црвеном крсту и Прихватилишту Црвеног крста у Малој Крсни. Надзорни одбор позитивно је оценио рад Црвеног крста Смедерева и очекује да у 2022. Години, као хуманитарна организација, одржи и побољша своје хуманитарне циљеве. Сви ови резултати не би били остварени да Црвени крст Смедерево није имао живу сарадњу са многобројним међународним хуманитарним институцијама и националним друштвима посредством Црвеног крста Србије. Изузетно плодна сарадња остварена је са Градом Смедерево, Општом болницом „Свети Лука“, Домом здравља Смедерево, Центром за социјални рад, Домом за смештај старих лица, Предшколском установом „Наша радост“, школама, удружењима и многим другим установама.

Говорећи о планираним активностима у 2022. Години, Томислав Живановић је рекао да Црвени крст Смедерево и у овој години наставља са свим активностима из предходне године. У плану је дистрибуција хуманитарне помоћи социјално угроженим лицима, а народна кухиња наставља са радом. Тренутно је евидентирано 800 корисника народне кухиње и на овом социјалном програму ангажована су три партнера – Град који финансира програм народне кухиње, Црвени крст, који врши припрему и дистрибуцију оброка и Центар за социјални рад у чијој су ингеренцији спискови корисника народне кухиње. Вртић за децу из социјално угрожених породица тренутно има 50 корисника од 3 до 5 и по година. Због пандемије, рад Вртића је прекинут, али ће његов рад бити настављен средином ове године. Програм бриге о старијима реализује се од 2002. Године, а биће настављен и у будућем периоду. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрило је лиценцу за рад прихватилишта , али у Црвеном крсту Смедерево размишљају да у будућности поднесу захтев да се одобри лиценца за 50 корисника. Борба против Сиде, наркоманије и алкохолизма је сталан задатак Црвеног крста и спроводи се у свим основним и средњим школама. Посебан акценат дат је на обуци из прве помоћи, која се реализује једним делом бесплатно, а другим делом комерцијално у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Црвени крст Смедерево је у добровољном давалаштву крви при врху организација у Црвеном крсту Србије. На годишњем нивоу у просеку се прикупи између 3 и 3 и по хиљаде јединица крви. У прошлој години је у условима пандемије корона вируса прикупљено 2.813 јединица крви. Црвени крст Смедерево води посебну бригу о подмлаткуу и омладини. Сарадња почиње већ са предшколским установама и наставља се са основним и средњим школама. Омладинска теренска јединица Црвеног крста Смедерево „Др Владан Ђорђевић“ окупља преко 50 активних чланова. Теренска јединица је активна у свим акцијама Црвеног крста, редовно одлази на скупштине других теренских јединица, учествује у едукативном раду и вршњачкој едукацији. Смањује се обим пословања Службе тражења после ратних сукоба, а захтеви за издавање потврда о заробљеништву су у паду. Црвени крст Смедерево има окружну вишенаменску јединицу за деловање у несрећама, која броји 24 члана и покрива град Смедерево и општине Велика Плана и Смедеревска Паланка. Тренутно је 14 запослених у сталном радном односу, а 12 на одређено време. Запослени у Секретаријату Црвеног крста Смедерево распоређени су на три локације – седишту организације у улици Краља Петра, Прихватилишту у Малој Крсни и Гундулићевој улици у Смедереву, где се врши дистрибуција оброка народне кухиње. Овде треба поменути и огромну армију волонтера без чије помоћи сви ови резултати не би били остварени. У наредном периоду треба радити на остваривању програмских задатака Црвеног крста, а прикупљању чланарине треба посветити максималну пажњу. Потребно је и чвршће повезивање Црвеног крста Смедерево са основним организацијама, подружницама и активима, а подмлађивање организације је приоритетан задатак. Потребна је сарадња са свим домаћим и међународним субјектима, повећање броја волонтера и њихово едуковање, јер је доказано да један динар уложен у волонтера три и по пута се враћа у организацију, односнолокалну заједницу. Заокруживање пословног простора у улици Краља Петра представља важан задатак у наредном периоду. „Обзиром на улогу Црвеног крста, која је дефинисана у Закону о црвеном крсту као организација која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, с правом очекујемо од локалне самоуправе да се Црвени крст укључи у преговоре са страним донаторима који посећују град Смедерево“, рекао је Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево и истакао да су за реализацију свих активности у овој години потребна средства од 63.478.000 динара.

Мр Радмило Грујић, председник Надззорног одбора Црвеног крста Смедерево, рекао је да је ова организација постигла значајан успех уласком у буџет Града Смедерева, чиме је обезбеђена финансијска стабилност. Истакао је велики значај волонтера Црвеног крста, који су у условима пандемије корона вируса морали да уђу у сваку кућу како би пружили помоћ најугроженијим суграђанима. Подсетио је да је у време ванредног стања у Црвеном крсту Смедерево био Кол центар, који је радио 24 сата. За успешан рад Црвеног крста у свим областима, овој организацији И њеним активистима су додељена друштвена признања. Посебне резултате Црвени крст је постигао у добровољном давалаштву крви И за то је Град Смедерево добио одговарајућа признања Института за трансфузију крви Србије. Председник Надзорног одбора сматра да је велики успех што је народна кухиња поново враћена Црвеном крсту, као И да постоје добри услови за припрему И расподелу оброка. Навео је да је уз помоћ локалне самоуправе успешно решен проблем грејања у Прихватилишту Црвеног крста у Малој Крсни. Сматра да су медији често извештавали о раду Црвеног крста, што је допринело његовој већој видљивости. Председник Надзорног одбора је рекао да у Црвеном крсту мора да постоје јединство И солидарност И да су недопустиве честе пријаве И деловање различитих група међу запосленима. Недопустиво је да неко прича неистине о организацији где ради. Сматра да ће будуће руководство успети да превазиђе неспоразуме са запосленима. Указао је да услуге прихватилишта у већој мери треба да користе И социјално угрожена лица из других општина. Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево је подржао ставове председника Надзорног одбора И рекао да су анонимне пријаве захтевале велико ангажовање Надзорног И Управног одбора како би се аргументовано одговорило на све оптужбе. “Вероватно бисмо И више постигли да није било бројних представки. Нажалост, таквом стању допринели су И поједини запослени, јер су чак ушли И у подручје где Црвеном крсту није место. Сви запослени дужни су да поштују организацију у којој раде И да воде рачуна о њеном угледу”, рекао је он. Он је захвалио Граду Смедереву на изузетном разумевању И подршци програмским активностима Црвеног крста Смедерева, као И Стручној служби Црвеног крста Смедерево, уверен да већина чланова Службе свој посао обавља поштено са жељом да организација напредује.

Радисав Лукић, из Михајловца рекао је да време пролази, да у времену траг остаје, а да само хуманост Црвеног крста вечно ће да траје. Похвалио је присуство заменице градоначелника седници Скупштине, као И ангажовање Томислава Живановића, секретара Црвеног крста Смедерево.

Мирослав Стевановић из Скобаља, члан Скупштине И Управног одбора, рекао је да постигнути резултати служе на част овој организацији И граду Смедереву. Поручио је да треба да будемо јединствени, да не заборавимо све што је урађено И да наставимо даље, јер имамо подршку локалне самоуправе, што је од огромног значаја.

Једногласно су усвојени Одлука о расписивању избора у Црвеном крсту Смедерево за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности И Одлука о критеријумима за избор чланова Скупштине Црвеног крста Смедерево. Према овим документима, све изборне активности у Црвеном крсту Смедерево треба да буду завршене најкасније до краја августа 2022. Године.

Томислав Живановић, који је већ стекао услове за пензију, изабран је једногласно за почасног председника Црвеног крста Смедерево. Ову одлуку Скупштина Црвеног крста Смедерево је донела, имајући у виду изузетно велике резултате у развоју Организације током пет мандата – колико је томислав Живановић обављао функцију секретара организације. Он ће ову функцију обављати волонтерски И биће у прилици да својим богатим искуством помогне будућем руководству у реализацији различитих активности организације. Захваљујући на избору, Томислав Живановић је истакао да ће да се труди да у наредном периоду усмери организацију да иде исправним путем. С.С.

У Смедереву прикупљено 58 јединица крви

19 април 2022

Црвени крст Смедерево је у акцији добровољног давања крви, која је одржана у понедељак, 18. Априла 2022. Године, прикупио 58 јединица крви. Акција је одржана у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије у Центру за културу Смедерево од 9 до 15 часова.

Црвени крст Смедерево захваљује свим добровољним даваоцима, волонтерима и запосленима и позива грађане да и убудуће учествују у акцијама добровољног давања крви уз поруку „Хуманост је једино благо које се увећава дељењем“. С.С.

Округли сто о превенцији И елиминацији дечјих бракова у Србији

16 април 2022

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су округлом столу на тему превенције И елиминације дечјих бракова у Србији у организацији Невладине организације “Праксис” у петак, 15. Априла 2022. Године у Сали градске управе. Округлом столу присуствовали су Марија Марковић Ставрић, заменица градоначелника Града Смедерева, Невена Марковић из Невладине организације “Праксис”, Дејан Стојковић, председник Савеза невладиних организација “Смедеревски форум”, Ђулијета Сулић, координаторка за ромска питања Града Смедерева, као И представници Црвеног крста Смедерево, Дома здравља Смедерево, Основног суда у Смедереву, Центра за социјални рад И представници медија.

Невена Марковић из Невладине организације “Праксис” рекла је да су пре овог скупа одржани састанци са институцијама, јер је почетни задатак на овом пројекту био да направе анализу стања на терену када је реч о дечјим браковима у Смедереву. У том циљу били су на састанку у Центру за социјални рад са локалним партнерима који имају податке са терена, као И са Патронажном службом Дома здравља И Основном школом “Јован Цвијић”. Извршена је И анализа локалних докумената, односно механизама који постоје на локалном нивоу. Центар за социјални рад у Смедереву је у последњих 5 година евидентирао 18 дечјих бракова. На нивоу свих тужилаштава у Србији у последње три године било је 360 кривичних пријава, а свака трећа кривична пријава је довела до оптужног предлога у овом периоду. Према подацима Основног суда у Смедереву, у периоду од 1. Јануара 2019. До 15. Априла 2022. Године поднето је 11 захтева за давање дозволе за ступање у брак малолетним лицима, при чему је 8 усвојено, 1 одбачен, 1 повучен И 1 је још увек у поступку решавања. Невена Марковић је истакла да је неопходно подићи свест о потреби пријављивања дечјих бракова, јер су састанци са представницима невладиног сектора, образовних И здравствених институција указали да дечјих бракова има, али да се нико не осећа позваним да такве бракове пријави. Додала је да су у овој организацији сачинили програме радионица које ће се радити са мајкама И девојчицама, као И са очевима. Радиће се по 6 радионица на 6 тема као што су родна равноправност, недискриминација, добре И лоше стране традиције, дечја, односно женска права, репродуктивно здравље И осипање из образовања. Радионицама ће бити обухваћено 15 до 20 учесница са жељом да се укључе најбоље полазнице којима ће то много да значи. Ту је И компонента економског оснаживања, где ће се у сарадњи са Националном службом за запошљавање радити мотивационе радионице за полазнице обуке које испуњавају услове да конкуришу за одређене мере Националне службе, а биће обезбеђено И 15 обука за младе у областима којима оне желе да се баве. У оквиру социјалне инклузије девојчица, биће организоване посете друштвеним дешавањима.

Ђулијета Сулић, координаторка за ромска питања у Смедереву указала је на значај стипендирања средњошколаца И истакла да у последње време деца уписују средњу школу, што се односи на девојчице И дечаке. Дејан Стојковић, председник Савеза ромских невладиних организација “Смедеревски форум” рекао је да је образовање најважнија категорија превенције И елиминације малолетничких бракова, као И да у Смедереву постоји Едукативни центар са порталом за информисање ромске популације И другим значајним функцијама. Марија Марковић Ставрић, заменица градоначелника града Смедерева похвалила је озбиљан приступ теми. “Свиђа ми се како озбиљно дискутујемо сви о томе И убеђена сам да ћемо у будућем периоду показати поприличан помак”, казала је Марија Марковић Ставрић.

Округли сто је организован у оквиру пројекта „Превенција и елиминација дечјих бракова у Србији“ који финансирају Амбасада Краљевине Холандије у Србији, Министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (БМЗ) у оквиру Немачке развојне сарадње у Србији ГИЗ, а спроводи Праксис заједно са локалним партнерским организацијама. Циљ пројекта је да допринесе превенцији и елиминацији дечјих бракова и побољшању положаја Ромкиња у ромским насељима у Крушевцу, Крагујевцу, Врању, Суботици, Бачкој Паланци, Смедереву, Новом Саду и Лесковцу.

Дечји бракови представљају грубо кршење права детета, и у Србији погађају углавном ромску популацију, најчешће девојчице. Узроци дечјих бракова су комплексни, али у основи је вишеструка дискриминација девојчица и жена, сиромаштво и недостатак адекватног приступа образовању. Кроз свеобухватан и стратешки приступ на више нивоа, пројекат предвиђа низ активности усмерених, са једне стране, ка локалној ромској заједници у којој се пракса дечјих бракова најчешће јавља, и, са друге стране ка релевантним институцијама и организацијама у циљу јачања сарадње и координације и успостављање локалних тимова који би активно радили на превенцији и елиминацији дечјих бракова у локалним срединама. С.С.

Тренинг за новинаре о етичком извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама

14 април 2022

У оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“ који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтал Фацилитy

за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, Савет Европе је организовао тренинг за представнике/це медија и новинаре/ке у Србији о етичком извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама у понедељак, 11. Априла 2022. Године у хотелу “Зира” у Београду. Тренингу су присуствовали И представници Црвеног крста Смедерево, који се баве информисањем. Мирјана Мајсторовић, национална координаторка пројекта “Превенција борбе против трговине људима у Србији” поздравила је учеснике И представила програм рада. Овај пројекат је подржан од стране Европске уније, а Савет Европе га спроводи у сарадњи са партнерима од 2016. Године. Сада смо у другој фази пројекта, који обухвата различите компоненте када је у питању борба против трговине људима у смислу борбе против радне И сексуалне експлоатације, информисања јавности о овом проблему. Јелена Хрњак, новинарка и активисткиња Невладине организације „Атина“ говорила је о проактивној улози новинара у разумевању контекста трговине људима, односно, шта значи овај феномен, зашто се догађа, ко су починиоци, а ко жртве, какви су главни трендови и статистике, о учешћу новинара у процесу идентификације жртава, упућивању помоћи, судским поступцима и друго. Она је говорила и о комуникацији са жртвама трговине људима, адекватној терминологији коју треба употребљавати када се извештава о трговини људима, како избећи најчешће грешке у извештавању о трговини људима, а кроз интерактиван групни рад извршена је реконструкција стереотипа и предрасуда. Јелена Стојановић, заменица Заштитника грађана говорила је о улози Заштитника грађана као националног известиоца за праћење спровођења националних политика у области борбе против трговине људима и сарадњи са медијима. Мадис Ваинома из Међународног центра за развој миграционих политика говорио је о Смерницама и уређивачким стратегијама за медије у борби против трговине људима. На самом крају новинари су информисани на који начин могу да се пријаве на позив који ће Савет Европе расписати у другој половини априла за предлоге пројеката за микро грантове, који је намењен новинарима за етичко извештавање о трговини људима заснованом на чињеницама. Из богатог материјала издвојили смо само неке делове о извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама. С.С.

Медији као незаобилазан део превенције и заштите жртава трговине људима

Представници/е медија имају важну улогу у превенцији и заштити жртава трговине људима и њен су незаобилазни део. У пракси памтимо случајеве када су медији били ти који су помогли откривање ситуација/случајева трговине људима али и када су спречили да особа/е постану жртве овог кривичног дела. Међутим, видљив је тренд у медијима, да се о самој ситуацији трговине људима, починиоцима као и жртвама не извештава објективно, већ на сензационалистички начин. Медији имају повећану одговорност да ширењем свести грађана о овом проблему у исто време не доведу у опасност особу која је имала искуство трговине људима и угрозе њену безбедност, ставе додатну стигму на њу и учине је још рањивијом.

Извештавање о феномену трговине људима које се своди искључиво на извештавање о појединачним случајевима и то уз нужно учешће саме жртве је неадекватно. Треба имати на уму да област трговине људима обухвата и активности превенције (утицај на узроке, као што су: сиромаштво, вишеструка маргинализација итд.), свеобухватне интеграције жртава и кривично-правног прогона починилаца кривичног дела, те да се извештавањем о овим аспектима постиже циљни резултат-подизање друштвене свести о значају феномена, те пружања солидарне подршке особама које су у нашем друштву вишеструко маргинализоване. Осим тога, разговори са жртвама често доводе до секундарне виктимизације и отежавају рад на програмима помоћи и подршке, а могу довести и до ревиктимизације жртве. Требало би избегавати уобичајна, стереотипна објашњења за трговину људима и свођења исте искључиво на сексуалну експлоатацију, те коришћење флоскула “свима може да се деси”, с обзиром на то да су узроци трговине најчешће већ постојећа маргинализација, дискриминација, насиље, сиромаштво и слично.

Како (не)треба извештавати о трговини људима

За понашање трговца људима не постоји оправдање и искључива одговорност лежи у особи која је починила ово кривично дело. Извештавати о томе на начин да је “жртва сама допринела или изазвала трговца људима” погрешан и оправдава поступке починитеља. Такође, глорификације самог починиоца као и сакривање његовог идентитета а потенцирање на откривању идентитета жртве не требају бити предмет извештавања о овом проблему. Чување идентитета жртве трговине људима окосница је бављења овом тематиком и из тога разлога није довољно да се приликом извештавања о томе шта се догодило у ситуацији трговине, само изоставе име и презиме особе која је жртва овог кривичног дела а да се оставе све друге појединости које такође могу лако довести до откривања идентитета те особе (узраст, локална заједница у којој се догодила експлоатација, где је кренула када је врбована, од кога је врбована и слично). Подсећамо, објављивање идентитета детета жртве забрањено је законом.

За подизање свести грађанства о проблему трговине људима врло је важна употреба одговарајућих термина и са тим у вези јако је важно знати да поједини термини (попут оног “бело робље”, „дечија проституција“) јесу сексистички, погрешни и неприхватљиви када говоримо о превенцији овог проблема у 21. веку. Употреба погрешне терминологије онемогућава постизање ефекта промене односа друштва према насиљу, што би требало да буде наш циљ. Узимајући у обзир различите облике експлоатације које наш закон познаје, трговина људима (посебно децом) ради “склапања брака је кривично дело” и не сме бити тумачено у светлу претпостављене традиције одређене групе становника. Образлагање кривичног дела “традицијом” и “обичајним правом” додатно поспешује предрасуде према неким групама становништва и отежава адекватно реаговање система превенције, заштите и кривичног гоњења. Трговина људима је кажњива законом због чега је нужно истаћи казне које су за дело трговине људима изречене, односно запрећене. Такође, важно је и преиспитивати рад службених органа и њихову одговорност у овој области, а тиме вршити притисак на институције и организације у циљу успостављања ефикасног и делотворног система превенције трговине људима и заштите жртава.

Трговина људима је проблем свих нас и тиче се свих нас. С тим у вези, улога медија је кључна у разбијању предрасуда да је она проблем самих жртава као и да је насиље приватна ствар.

МЕХАНИЗМИ ДРУШТВЕНОГ ИСКЉУЧИВАЊА ПРИПАДНИКА И ПРИПАДНИЦА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ И ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

ЕТИКЕТИРАЊЕ - посматрање особе искључиво кроз једну категорију коју јој намећемо (на пример, називати особу која је жртва трговине људима проблематичном; или проститутком; или лоповом;  и сл.)

 • СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА – избегавање/ограничавање контакта са особом и/или групом (на пример, противљење породице и пријатеља забављању младића са девојком која је била жртва трговине људима ради сексуалне експлоатације)
 • ДИСКРИМИНАЦИЈА - угрожавање права одређене особе или групе људи (на пример, избегавање послодавца да запосли особу која је била жртва трговине људима)
 • МЕХАНИЗАМ ОКРИВИ ОКРИВЉЕНОГ - разлог насиља се смешта у саму особу и/или групу која је њему изложена (на пример, став да је девојка постала жртвом трговине због тога што је желела да на лак начин заради новац и нема морала, те уколико доживи насиље у тим односима - сама је за то крива, то је и заслужила
 • САМООСТВАРУЈУЋА ПРОРОЧАНСТВА - дуготрајно друштвено насиље доводи до тога да особа / група својим понашањем потврди негативна очекивања средине (на пример, дете се при повратку у породицу након изласка из ситуације трговине, константно среће са етикетирањем и одбацивањем чланова - пребацују јој да је проблематична, да је проститутка, склањају своје ствари од њених да их „не зарази“, и сл. Након неког времена, дете одлази од куће, и поново улази у ланац трговине. Породица тада само потврди своје виђење детета као проблематичног, не видећи емотивно насиље којем је у породици било изложено као разлог бежања од куће и даљих избора детета
 • ИНТЕРНАЛИЗОВАНА ОПРЕСИЈА - процес у којем особа/група која је дуго изложена различитим облицима друштвеног насиља, почиње себе да види на исти начин на који је види особа/група која врши насиље (на пример, правдање од стране жртви насиља које се над њима дешава)

 

 • Photo 1, media training 11 April 2022
 • Photo 2, media training, 11 April 2022

Црвеном крсту Смедерево захвалница Савеза ромских НВО „Смедеревски форум“

09 април 2022

Председник и секретар Црвеног крста Смедерево, мр Слободан Станковић и Томислав Живановић, присуствовали су округлом столу поводом Међународног дана Рома у петак, 8. Априла 2022. Године у пленумској Сали градске управе. Међународни дан Рома, 8. Април је дан прославе ромске културе и подизања свести о проблемима са којима се Роми суочавају. После химне Рома “Ђелем, ђелем”, Јован Беч, градоначелник Смедерева честитао је Међународни дан Рома, 8. април припадницима ромске популације, који се обележава у нашој земљи и широм планете у циљу зближавања свих нас. “Важно је напоменути да је овај датум, али и сваки други у години, прилика да се упознамо са вашим проблемима, саслушамо вас, а потом и сагледамо како можемо помоћи у оквиру својих надлежности и могућности. Град Смедерево почев од 2007. Године се активно залаже за инклузију рома. Међу првим градовима у Србији је ангажовао координатора за ромска питања. Од 2009. Године до данас, систематски приступ социјалној инклузији рома кроз имплементацију локалних акционих планова и осталих механизама за инклузију Рома. Најновији акциони план обухвата период од 2022. До 2024. Године. За имплементацију истог издвојена су средства од 3.640.000 динара за 2022. Годину. У оквиру акционог плана, Град је доделио 44 стипендије за школску 2021-2022. Годину.

Желим да истакнем да Град Смедерево реализује пројекат атмосферске и вакумске канализације у насељу “Мали кривак”, а вредност ове инвестиције је преко 128 милиона динара. Поред тога, морам да истакнем да је урађена и пројектно-техничка документација за изградњу нове водоводне мреже. Вредност овог пројекта је преко 500.000 евра и ради се у сарадњи са Министарством саобраћаја и инфраструктуре. Надамо се да ће све проћи онако како треба и да ћемо у децембру конкурисати код фондова, па ћемо тада и знати све детаље.

Град ће наставити И у будућности да пружа максималну подршку Ромима И морам посебно да нагласим да су увек добро дошли у градску кућу”, рекао је Јован Беч, градоначелник Смедерева.

Славиша Стошић, председник локалног Савета за побољшање положаја рома честитао је Међународни дан Рома И истакао да град Смедерево пружа јасну поруку да подржава Локални акциони план за побољшање положаја Рома кроз све програмске активности које су предвиђене овим планом.

“Оно што представља моју посебну импресију И посебну част јестед а Савет за побољшање положаја Рома има континуитет у свом раду И да је један од савета за пример, рекао бих чак И на нивоу Србије, са аспекта И континуитета И планирања свих планских докумената као што је И Локални акциони план за побољшање положаја Рома И Ромкиња за период 2022-24. Година И у целом континуитету овај важан стратешки документ на нивоу локалне заједнице се имплементира, спроводи И велика подршка се пружа И испред градоначелника града Смедерева, испред буџета града за реализацију свих планских активности. Подсетићу да на територији Града Смедерева има према незваничним подацима преко 7 И по хиљада представника ромске популације и да су се око 2.800 лица из ромске популације изјаснили као Роми. Наравно, то је демократско право сваког појединца, али је чињеница да кроз време тај број поприма све већу димензију И да из године у годину расте.

Оно што смо као Савет реализовали у предходном периоду јесу велика лепеза активности. Навешћу само неколико. Већ дужи низ година уназад, као важну приоритетну активност, где су мерљиви учинци, јесте стипендирање средњошколских ученика ромске националности. Тиме се у практичном смислу ствара изванредна шанса да и деца ромске популације могу да настављају не само средњошколски, већ и високошколски ниво образовања. Стручне службе градске управе прате све параметре и ми смо на нивоу Савета информисани о свим кретањима, што значи да сваки динар који је издвојен из буџета града има своје ефекте и мерљиве учинке. Поредтога, једна од наредних програмских активности јесу И стипендије за студенте ромске националности. Много су важне активности које се реализују као едукативне радионице, инфо-сесије за ромске родитеље, финансирање програмских активности у области културе и друго”, рекао је између осталог Славиша Стошић.

Дејан Стојковић, председник Савеза ромских организација “Смедеревски форум” рекао је да је локална самоуправа препознавала проблем код припадника ромске заједнице. Јасно је свима да се Роми мање образују И мање школују него други. Ми овде у граду Смедереву добро сарађујемо И за сада доносимо добре одлуке.

Сви знамо за такав сyстем живота да постоје ромска насеља, територије где живе Роми, што по мени није баш нешто што је добро. Боље би било када би то била шира инклузија. У Смедереву имамо једну од највећих ромских мала “Мали кривак” који има по наших проценама између 4 и 4 и по хиљаде становника. Можемо да се похвалимо да је град учествовао у финансирању вакумске канализације. Када се следеће године 8. Априла видимо желим да опет имамо радосну вест да се изгради или да се уђе у процедуру изградње водовода у “Малом криваку” који је преко потребан свим грађанима Малог Кривака”, рекао је између осталог Дејан Стојковић, који је затим уручио захвалнице организацијама и удружењима које су највише допринеле инклузији Рома. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево примио је захвалницу намењену овој организацији. Захвалнице су добили И Предшколска установа “Наша радост”, Основне школе “Јован Јовановић Змај”, “Димитрије давидовић” и “Др Јован Цвијић”, Центар за социјални рад у Смедереву, Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево и Град Смедерево.

Савет ромских невладиних организација “Смедеревски форум” расписао је конкурс за најбољи ликовни рад на тему “Роми кроз време” за ученике основних школа “Др Јован Цвијић”, “Јован Јовановић Змај” и “Димитрије Давидовић”. Комисија у саставу наставника ликовног образовања из ове три школе за најбољи ликовни рад изабрала је рад ученице Катарине Павловић из Основне школе “Димитрије Давидовић”, која је као награду освојила таблет рачунар.

Активисткиња Форума, Ана Васић, представила је резултате реализованих пројеката И пројеката чија је реализација у току. “Роминг пројект” бавио се инклузијом младих Рома на тржишту рада и заједници Града Смедерева. Вредност пројекта била је 68.000 евра, а пројекат је трајао 18 месеци. Општи циљ пројекта био је унапређење социјалног И економског статуса младих Рома у Граду Смедереву, а специфични циљ био је јачање капацитета за самозапошљавање и унапређивање инклузије ромске омладине у Граду Смедереву. Адаптиран је и опремљен простор Едукативног центра “Роминг”, где су се одржавале обуке графичког И wеб дизајна, основе програмирања, новинарска обука, маркетинг и друштвене мреже И видео продукција. Обуку је завршило 20 полазника. У оквиру обуке за дигиталне медије одржане су обуке новинарства, маркетинга И друштвених мрежа, видео продукције. Циљ обуке за предузетништво је био да уведе младе људе да могу сами да покрену неки сопствени бизнис. Циљ обуке за оснаживање, за укључивање у тржиште рада и покретање сопственог бизниса био је јачање самопоуздања код корисника. Урађена је Роминг апликација и покренута Фејсбук страница, а покренут је И Роминг портал, где су полазници новинарства могли да постављају своје радове.

Пројекат Иницијативе ромске заједнице “Ромактет” финансирао је Савет Европе. У оквиру овог пројекта очишћена је дивља депонија у Вранову, додељено је 20 таблет рачунара И подељено 1.000 маски људима ромске националности.

Пројекат “Превенција И елиминација дечијих бракова у Србији” спроводи невладина организација “Праксис” заједно са локалним партнерским организацијама. Циљ пројекта је да допринесе превенцији и елиминацији дечијих бракова, као И побољшању положаја Ромкиња у ромским насељима у Крушевцу, Крагујевцу, Врању, Суботици, Бачкој Паланци, Смедереву, Новом саду И Лесковцу. Предвиђено је оснивање локалних тимова, идентификација заинтересованих страна, организација и извођење округлих столова, друштвено-едукативне радионице за девојчице у ризику од раног брака и њихове родитеље И економско оснаживање. Обука и курсеви предвиђени су за 15 полазника. С.С.

 • 11
 • 2
 • 3
 • 5

8.април Светски дан Рома!

07 април 2022

Црвени крст Смедерево свим припадницима ромске националности честита Светски дан Рома!

7. април Светски дан здравља!

07 април 2022

Ове године, под слоганом "Наша планета, наше здравље", подсетимо се да су нам преко потребни чист ваздух, , здрава храна и чиста вода!
Штедимо воду, њене количине на Земљи су ограничене!
Рециклирајмо!
Мање користимо возила, шетајмо!

Едукација ученика Медицинско-фармацеутске школе "Света Петка" Смедерево од стране волонтера Црвеног крста Смедерево, Ксеније Поповић.

 • 277791172_2190667904443207_1727618404896012664_n
 • 277801794_2190667727776558_2745211376321070340_n
 • 277804939_2190667731109891_7648655828793002408_n
 • 277811864_2190668007776530_5616027405995476719_n
 • 278042621_2190667997776531_68754687172301509_n
 • 278059674_2190667917776539_1506888230617332718_n
 • 278077492_2190668101109854_916739757212958158_n
 • 278083481_2190667937776537_2387152762071489319_n
 • 278100295_2190668017776529_6169998408176069070_n

Уручене дипломе полазницима обуке “Живот у твојим рукама”

02 април 2022

У просторијама Црвеног крста Смедерево су у петак, 1. Априла 2022. Године уручене дипломе полазницима обуке Црвеног крста Србије о мерама оживљавања И употреби аутоматског спољашњег дефибрилатора, која је одржана 7. Марта у Сали Основне школе “Димитрије Давидовић” у Смедереву. Том приликом, обуку је завршило 12 полазника. Ово свечаности присуствовали су Саша Бранежац, члан Градског већа, задужен за спорт, Раде Савић, светски рекордер у дизању тегова И промотер акције И полазници.

Саша Бранежац, члан Градског већа, задужен за спорт, рекао је да је ово изузетно пријатан И важан чин, јер ми данас добивамо 12 обучених људи за указивање прве помоћи. Тих 12 људи сви су спортски радници, тренери. Они на дневном нивоу раде са више стотина деце И сама та чињеница говори колико је важно да ти људи буду обучени. “Лакше је живети са тим када знате да је неко стручан поред вас у тим ситуацијама”, рекао је Саша Бранежац И захвалио свим учесницима, Црвеном крсту Србије И Смедерева, Радету Савићу И свим учесницима. “Мислим да смо сви урадили мали напор који може да донесе опште добро за наше друштво”, рекао је он.

Александар Стојковић из Фудбалског клуба Смедерево, један од полазника обуке рекао је између осталог: “Чим сам добио позив И чуо да се одржава овакав курс овде, без икаквог размишљања сам се одазвао да научим нешто И да стекнем искуство које ће нам много користити да у оном чиме се бавим могу у том тренутку када се деси то да могу да искористим то своје знање И искуство. Сведоци смо да се у последње време све чешће дешава да долази до застоја срчаног мишића. Јако је битно да у том моменту када се деси, то се ретко дешава, да будемо стручни И да дамо адекватну помоћ. Што се тиче Фудбалског клуба Смедерево, радимо са доста деце И са професионалцима у првом тиму И осећам потребу да знам то, да будем обучен како бих сутра могао неком да помогнем на терену. Другачије је када радиш неку обуку И неки курс, а другачије када се то деси на самом терену или било где. То је нешто што ми не можемо да предвидимо. На том курсу скренули су нам пажњу да морамо бити смирени у том моменту. Ми смо ти који морамо бити смирени И донети праве одлуке онима којима се то деси”, рекао је александар Стојковић.

Раде Савић, промотер акције “Живот у твојим рукама” И светски рекордер у дизању тегова, сматра да је најбитнија порука ове кампање да можемо да смањимо смртност људи које задеси срчани застој у ванболничким условима. “Мислим да смо успели у томе. Поента овог свега је да кажемо да 7 од 10 случајева које задеси срчани застој су ван болнице у свакодневном животу – код куће, у теретани, у приватном животу. Моја основна порука је да је ово јако битно И да сада имамо 12 људи који су стручно оспособљени за коришћење аутоматских спољашњих дефибрилатора. Сви родитељи треба да знају да сада 12 људи, који се баве разним спортовима, су оспособљени И они своју децу могу мирно И безбедно да одведу. Тренери могу да пренесу малишанима како се то ради да они у свакодневном животу некоме помогну. Мање од 20 одсто људи, који се затекну поред лица које задеси срчани застој, се осмели да укаже помоћ. Када би се тај број људи повећао, а једино овом кампањом можемо да повећамо тај број људи, онда бисмо успели да смањимо смртност људи. Могу да се захвалим И Црвеном крсту Смедерево који ме је препоручио да будем промотивно лице Црвеном крсту Србије, Олимпијском комитету, Министарству здравља И градској управи. Сви смо наступили са пуно љубави И мислим да смо тим који побеђује”, рекао је Раде Савић.

Кампања Црвеног крста Србије „Живот у твојим рукама“ одвија се у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије, под покровитељством Министарства здравља Републике Србије.

Промотери кампање су наши најпознатији спортисти: Асмир Колашинац, Милош Теодосић, Зорана Аруновић, Бобан Марјановић и други. С.С.

У марту прикупљено 450 јединица крви

31 март 2022

Црвени крст Смедерево је у марту реализовао 7 акција добровољног давалаштва крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије. Четири редовне акције одржане су у Центру за културу Смедерево сваког понедељка од 9 до 15 часова. Након двогодишње паузе због пандемијске ситуације у Републици Србији, овог месеца одржане су и 3 акције у средњим школама – Гимназији Смедерево, Техничкој школи и Економско-трговинској школи. У свим акцијама прикупљено је 450 јединица крви, сазнали смо од Маје Јовановске, стручног сарадника Црвеног крста Смедерево за програмске активности.

Црвени крст Смедерево захваљује добровољним даваоцима крви, волонтерима и свима који су учествовали у организацији ових акција и позива грађане да и убудуће учествују у акцијама добровољног давања крви.

Претрага вести