Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали редовној седници Скупштине Црвеног крста Ковин

12 март 2022 151

Представници Црвеног крста Смедерево присуствовали су у четвртак, 10. Марта 2022. Године 5. Редовној седници Скупштине Црвеног крста Ковин, која је одржана у великој Сали ове хуманитарне организације. Том приликом размотрени су и усвојени извештаји о раду Црвеног крста Ковин за 2021. Годину, о пружању услуге неге и помоћи у кући, о интерној евалуацији квалитета пружених услуга од стране лиценцираних пружалаца услуга и обуци и дообуци за геронто домаћице са извештајем Надзорног одбора, као и програм и план рада Црвеног крста Ковин за ову годину са финансијским планом. Усвојени су и предлог одлуке о расписивању избора у Црвеном крсту Ковин за мандатни период 2022-2026. Године, програм изборних активности и критеријуми за избор чланова Скупштине Црвеног крста Ковин.

Прим. Др Свето Вукадиновић, председник Црвеног крста Ковин поздравио је чланове Скупштине, сараднике, волонтере, госте из Смедерева, запослене и пријатеље ове хуманитарне организације.

Велинка Фара, секретар Црвеног крста Ковин рекла је да је пандемија, изазвана корона вирусом, обележила и 2021. Годину. Према њеним речима, организација Црвеног крста има велико искуство у одговору на несреће како из времена избеглиштва, тако и из времена када су се дешавале елементарне непогоде. Ипак, почетак пандемије Ковида 19 био је непознаница и изазов за све. Све планом утврђене активности су реализоване у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и уз поштовање свих прописаних мера. У 2021. Години Црвени крст Ковин је успешно реализовао поверена јавна овлашћења Црвеном крсту од стране државе, показао јединство, организованост, одговорност и спремност да правовремено и адекватно реагује на организован начин у најтежим ситуацијама и помогне угроженом становништву, поштовао усвојене процедуре рада, деловао као независна, хуманитарна и добровољна организација, која има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, окупљао, оспособљавао и укључивао у рад волонтере Црвеног крста у свим областима деловања организације и доказао своју улогу и значај у друштву. Црвени крст Ковин реализује програме груписане у 10 основних области рада Црвеног крста у Србији. Задатак Црвеног крста у области добровољног давалаштва крви је јавно овлашћење поверено законом од стране државе. Све своје активности у овој области Црвени крст Ковин је реализовао са циљем да за грађане општине Ковин увек има довољно крви у здравственим установама у којима се они лече, односно да крв чека пацијента, а не пацијент крв. Црвени крст Ковин је организовао и реализовао 23 акције добровољног давања крви у оквиру којих је прикупљено 428 јединица крви. У припреми и реализацији ових акција учествовало је 49 волонтера, који су одвојили својих 1.625 волонтерских сати. Акције добровољног давања крви у Ковину реализују едуковани млади волонтери уз координацију стручног сарадника и Комисије за добровољно давалаштво крви, а у осталим насељеним местима старији волонтери. Грађани општине Ковин су у 2021. Години укупно донирали 763 јединице крви или 2,26 одсто. Прошле године је 70 особа први пут дало крв и за то су добили своје прво признање. Признања Црвеног крста Србије вишеструким даваоцима крви са територије Општине Ковин су уручена 5. Децембра прошле године на свечаности уприличеној у згради Црвеног крста Ковин. Укупно је уручено 89 признања, од тога 2 признања за 75 давања, 7 признања за 50, 10 признања за 35 давања, 18 признања за 20 давања, 19 признања за 10 давања и 33 признања за 5 давања. У области здравствено-превентивне делатности основни циљ Црвеног крста Ковин је подизање свести грађана о важности примене здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе – младе, старије и социјално угрожене особе. Обележени су на адекватан начин сви важнији датуми дефинисани календаром Црвеног крста Србије. У здравствено-превентивној делатности и промоцији здравих стилова живота циљна група су били сви грађани општине Ковин. Током 2021. Године реализовано је 51 предавање, чиме је обухваћено 758 лица, подељено је преко 3 и по хиљаде лифлета, брошура и другог промотивног материјала, а на различите начине је информисано преко 10.000 грађана. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног крста. Ова активност се са посебном пажњом негује у Црвеном крсту Ковин. Током прошле године реализовано је 18 обука из прве помоћи за различите популационе категорије и њима је обухваћено 160 полазника. Одржано је и 17 једночасовних предавања којима је обухваћено 116 ученика основних школа. Екипе Црвеног крста Ковин из прве помоћи учествовале су на различитим такмичењима и јавним манифестацијама.

Црвени крст Ковин хуманитарним радом и организованим деловањем доприноси изградњи хуманог друштва кроз пружање помоћи и подршке најрањивијим групама. У оквиру програма народних кухиња Црвеног крста у Ковину у прошлој години припремљено је и дистрибуирано 106.920 куваних оброка. Поред тога, у случајевима прекидања топлог оброка (празници, ремонт и слично) подељено је 22.880 ланч пакета. Овим програмом обухваћено је и 160 породица, односно 440 лица. По топли оброк корисници долазе у Црвени крст, а корисницима услуге помоћи и неге у кући и тешко покретним и непокретним корисницима оброк се доставља на 27 кућних адреса за 37 корисника. Корисницима народне кухиње се поводом обележавања важнијих датума по календару Црвеног крста дели појачан оброк – воће, переце и друго. Кроз намирнице које обезбеђује Влада Републике Србије кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије, Црвени крст Ковин је за припрему ових оброка добио намирнице у вредности од око 3 милиона динара. Црвени крст Ковин је у току 2021. Године кроз разне врсте пакета хуманитарне помоћи од различитих донатора за различите циљне групе добио и дистрибуирао крајњим корисницима 2.025 пакета хране, хигијене и брашна тешких 35.140 килограма укупне вредности од 2.934.943 динара, којима је обухваћено 5.540 особа у оквиру 1.956 породица. Подељена су и 292 пакетића поводом новогодишњих и божићних празника. Црвени крст Ковин је уручио 9 пакета за новорођене бебе у „Недељи Црвеног крста“ од 8. До 15. Маја. Ови пакетићи обезбеђени су од стране Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине. Поред ових пакета, Црвени крст Ковин је у сарадњи са „Вестом“ као донатором, уз слоган „Славимо живот“ поделио 72 пакета. У Црвеном крсту Ковин се свакодневно прикупља половна одећа и обућа. Због заштите од Ковида, било је периода када се роба није примала.

Црвени крст Ковин је учествовао на различитим манифестацијама на којима су излагани радови и сувенири које су урадиле креативне чланице Клуба за старије. Програмом бриге о старијима у 2021. Години је обухваћена 161 особа, а услугом помоћи и неге у кући обухваћено је 86 корисника. Програмом бриге о старијима Црвени крст Ковин користи широке могућности за деловање. Разноврсне активности које Црвени крст Ковин користи су здравствено-превентивне активности, набавка основних животних намирница, лекова и плаћање рачуна, хитна социјална подршка, клубске активности и групе самопомоћи.Помоћ и нега у кући је ванинституционални облик заштите старих и инвалидних лица, организован на локалном нивоу као право, које по Закону о социјалној заштити организује и финансира локална самоуправа. Сврха помоћи и неге у кући за старије и одрасле је подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима како би се одржао квалитет живота и спречио смештај у институције. Услуга је у току 2021. Године пружана у свим насељеним местима, осим у Делиблату. У 2021. Години ангажовано је 9 геронто домаћица, као и замена за време коришћења годишњих одмора и отсуства, а услугом је обухваћено 86 корисника. У време пандемије услуга је пружана уз максималну примену прописаних епидемиолошких мера како би се очувало здравље свих корисника и задовољиле њихове животне потребе. Најстарији суграђани имају поверење у ову организацију И геронто домаћице које им улазе у кућу сваког дана. Ово је И писмено документовано кроз анкете о задовољству самих корисника И у извештају о интерној евалуацији. Клуб за старије Црвеног крста Ковин постоји од 2002. Године. Тренутно броји 32 члана, који су се окупљали сваког четвртка као И обично, а успостављен је И телефонски круг за оне чланове који нису могли да дођу у клуб. Старије особе су осетљива група И како не би дошло до њиховог социјалног искључивања ради се на њиховом оснаживању, партиципацији И укључености у свим сферама живота.

Млади волонтери су у Црвеном крсту подељени у две групе – подмладак И омладина. У Црвеном крсту Ковин евидентирана је 221 особа подмлатка И омладине, а у току године почело је да волонтира још 72 младе особе. Они су у Црвеном крсту Ковин организовани као Актив младих Црвеног крста са две компоненте - Омладинска теренска јединица Црвеног крста Ковин “Дуга И Клуб за младе Црвеног крста Ковин. Циљ Црвеног крста Ковин је ангажовање што већег броја младих у креирању И реализацији програмских активности Црвеног крста. Окупљају се у Клубу младих Црвеног крста сваке суботе, а по потреби И чешће. Програм промоције хуманих вредности кроз теме које обрађује – толеранција, ненасилна комуникација, лични И културни идентитет И поштовање различитости, превенција дискриминације И стигматизације, родна равноправност, дечија права И превенција насиља у електронским медијима – има за циљ да промовише борбу против насиља међу децом И младима, односно уважавање културолошких И етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења. Црвени крст Ковин се И ове године укључио у креирање представа из области промоције хуманих вредности за учешће на фестивалу Црвеног крста Србије.

Црвени крст Србије је од 25. До 27. Маја прошле године реализовао обуку за предаваче у циљу унапређења рада са волонтерима. Ову обуку је завршило два искусна волонтера И два запослена Црвеног крста Ковин. Након ове обуке, реализована је локална обука од 21. До 22. Јуна прошле године И у оквиру летње школе у току јула у Мраморку, при чему је 23 волонтера Црвеног крста Ковин завршило ову обуку.

Црвени крст Ковин има формирану И обучену вишенаменску јединицу за деловање у несрећама, која броји 18 чланова И Комисију за деловање у несрећама. У националном тиму за деловање у несрећама налазе се четири волонтера Црвеног крста Ковин. У току 2021. Године секретар Црвеног крста Ковин је као члан Општинског штаба за ванредне ситуације учествовао у 5 седница Штаба, а са осталим партнерима је реализовао 14 састанака. Извршено је мапирањепотенцијалних корисника према могућим опасностима И несрећама, при чему су обухваћена сва насељена места на територији Општине Ковин. У оквиру завршетка програма помоћи породицама погођеним последицама пандемије Ковид-19, којим је обухваћено 60 породица, Црвени крст је извршио поделу пакета хране. Црвени крст Ковин је организовао више обука И вежби.

Циљеви програма борбе против трговине људима су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних И стварних жртава трговине људима. Акценат је стављен на децу И младе, укључујући посебно рањиве групе кроз превентивну делатност. У 2021. Години дифузију је кроз 123 различитих видова предавања прошло преко 1.170 особа – запослени, волонтери, ученици, студенти, старије особе И други.

Црвени крст Ковин чине 28 основних облика организовања. Од тога, 12 основних организација, 13 подружница И 3 актива. Број чланова Црвеног крста Ковин у 2021. Години је био: Младих до 30 година 221 са уплаћеном чланарином од 10.600 динара И 187 чланова преко 31 године са укупно плаћеном чланарином 18.700 динара. Обележен је И 6. Фебруар, дан оснивања црвеног крста Србије И 15. Фебруар, дан оснивања Црвеног крста Ковин. Прошле године је обележено 140 година од оснивања Црвеног крста Ковин.

У остваривању својих циљева И задатака Црвени крст Ковин је успешно сарађивао са локалном самоуправом, месним заједницама, школама, предшколском установом, Центром за социјални рад, Домом здравља, Спортским савезом Општине Ковин, Установом за спорт, Туристичком организацијом, Центром за културу, Добровољним ватрогасним друштвима, Општинским ватрогасним савезом, Удружењем спортиста “Фамилија”, удружењима грађана И институцијама са којима Црвени крст годинама традиционално сарађује. Рад Црвеног крста Ковин је транспарентан И видљив. Јавност је информисана путем медија, јавних средстава информисања, електронских медија, друштвених мрежа о реализацији свих активности које Црвени крст Ковин реализује. Рад Црвеног крста Ковин је медијски пропраћен од стране Радио БУС-а током целе године, а грађани су о активностима организације могли да се информишу И на сајту Црвеног крста Ковин И Општине Ковин, као И на Фејсбук страници И путем Инстаграма. У току 2021. Године путем електронских медија била је 121 објава са укупно 725 минута радија И 82 минута телевизије. Црвени крст Ковин је током 2021. Године своје активности приказао И израдом кварталног билтена. Током прошле године издато је четири броја Билтена, рекла је између осталог Велинка Фара, секретар Црвеног крста Ковин.

Мр Слободан Станковић, председник Црвеног крста Смедерево поздравио је присутне И пожелео им успешан И плодоносан рад. Рекао је да је импресиониран развијеним И успешним активностима Црвеног крста Ковин у свим областима рада И овој организацији пожелео успешан рад И у будућем периоду са жељом да сарадња ове две хуманитарне организације И даље буде настављена. Рекао је да Црвени крст Смедерево, као део Црвеног крста Србије, реализује значајне активности, од којих је издвојио дијамантску плакету за добровољно давалаштво крви, сајт Црвеног крста Смедерево, Електронски билтен Црвеног крста Смедерево, успешну сарадњу са локалном самоуправом и медијима. С.С.

Претрага вести