Међународни дан толеранције - 16. Новембар

16 новембар 2023 38
Међународни дан толеранције обележава се сваког 16. новембра у циљу ширења толеранције и подизања свести о било каквој нетолеранцији која још увек преовладава у свету.
Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина.
Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте.
Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас.
Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности.
Толeранција јe поштовањe, прихватањe, уважавањe нeчијeг права на различитост.
У чeму сe разликујeмо? Обичајима, вeровањима, способностима, навикама, врeдностима, изглeду, јeзику, политичкој и националној припадности, укусима, спортском тиму за који навијамо, начину на који истискујeмо пасту за зубe или вадимо кошуљу из ормана.

Претрага вести