Разматрана важна питања

01 јул 2021 254

Управни одбор Црвеног крста Србије је 28. Јуна 2021. Године одржао 16. Седницу и размотрио више значајних питања из своје надлежности. Између осталог, разматрани су и усвојени редовни годишњи финансијски извештај, политика Црвеног крста Србије о спречавању сексуалне експлоатације и злостављања, политика заштите деце и упутство организацијама Црвеног крста Србије о управљању организацијом. На овој седници усвојена је и информација о опоравку социјално угрожене деце и донета одлука о организацији трке „За срећније детињство“. Усвојено је и неколико докумената који се односе на спасилаштво на води, спасилаштво на планинама и допуна плана Црвеног крста Србије за заштиту и спасавање, трагање за ваздухопловом и спасавање лица у цивилном ваздухопловству, а усвојен је и програм обележавања Светског дана прве помоћи. Управни одбор Црвеног крста Србије размотрио је и усвојио и друга питања из своје надлежности.

Претрага вести